Biệt thự tân cổ điển: Chú Khoa (Tp. Thủ Đức)

  • Biệt thự tân cổ điển: Chú Khoa (Tp. Thủ Đức)
  • Biệt thự tân cổ điển: Chú Khoa (Tp. Thủ Đức)
  • Biệt thự tân cổ điển: Chú Khoa (Tp. Thủ Đức)
  • Biệt thự tân cổ điển: Chú Khoa (Tp. Thủ Đức)
  • Biệt thự tân cổ điển: Chú Khoa (Tp. Thủ Đức)

Một số hình ảnh thực tế quá trình thi công: